“საგა”-ს შესახებ

საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა

ს/კ (საიდენტიფიკაციო კოდი) – 404392689

დაარსდა 2015 წ.

საქმიანობა

 • მხატვრული ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა
 • საბავშვო და მხატვრული ლიტერატურის გამოცემა
 • სამეცნიერო და აკადემიური ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა
 • სამეცნიერო და აკადემიური ნაშრომების გამოცემა
 • საგანმანათლებლო საქმიანობა
 • აკადემიური საქმიანობა
 • საგამომცემლო საქმე
 • სახელმძღვანელოების გამოცემა
 • კონსულტირება

ასევე

 • სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა
 • საერთაშორისო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების ხელშეწყობა
 • ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო აკადემიურ გარემოში ინტეგრირების ხელშეწყობა

მოვემსახურებით უფასოდ ახალგაზრდა მეცნიერებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს, მკვლევარებს. მომსახურებაში შევა უფასო კონსულტაციები სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, აკადემიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგალითად, სტიპენდიები, კვლევითი გრანტები – სად ნახონ, როგრო შეავსონ აპლიკაციები. ასევე დავეხმარებით სტატიის თარგმნაში და უცხოურ (საერთაშორისო) ჟურნალებში გამოქვეყნებაში.

ჩვენი კომპანიის CSR-ის ფარგლებში, ჩვენ თვითონ მოვუძებნით ჟურნალებს და გავუგზავნით სტატიებს. საშუამავლო საქმიანობა უფასოდ ან მინიმალური ანაზღაურებით. უფასოდ – გარკვეული კატეგორიის სტუდენტებისთვის (სოციალურად დაუცველი, ლტოლვილი, შშმ პირი…), დანარჩენებს შეუძლიათ იმდენი გადაიხადონ, რამდენიც უნდათ და ეს თანხმა მოხმარდება სხვა პროექტებს, მაგალითად, სტატიის თარგმნისთვის ჰონორარის გაცემა მთარგმნელისთვის.