“საგა”-ს შესახებ

 

 

საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა

ს/კ (საიდენტიფიკაციო კოდი) – 404392689

საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა დაარსდა 2015 წ.

 

საქმიანობა:

 

მხატვრული ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა, საბავშვო და მხატვრული ლიტერატურის გამოცემა.

სამეცნიერო და აკადემიური ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა

სამეცნიერო და აკადემიური ნაშრომების გამოცემა

საგანმანათლებლო საქმიანობა

აკადემიური საქმიანობა

საგამომცემლო საქმე

სახელმძღვანელოების გამოცემა

კონსულტირება

 

ასევე

სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა

ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა

საერთაშორისო ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების ხელშეწყობა

ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო აკადემიურ გარემოში ინტეგრირების ხელშეწყობა

მოვემსახურებით უფასოდ ახალგაზრდა მეცნიერებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს, მკვლევარებს. მომსახურებაში შევა უფასო კონსულტაციები სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, აკადემიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგალითად, სტიპენდიები, კვლევითი გრანტები – სად ნახონ, როგრო შეავსონ აპლიკაციები. ასევე დავეხმარებით სტატიის თარგმნაში და უცხოურ (საერთაშორისო) ჟურნალებში გამოქვეყნებაში. ჩვენი კომპანიის CSR-ის ფარგლებში, ჩვენ თვითონ მოვუძებნით ჟურნალებს და გავუგზავნით სტატიებს. საშუამავლო საქმიანობა უფასოდ ან მინიმალური ანაზღაურებით. უფასოდ – გარკვეული კატეგორიის სტუდენტებისთვის (სოციალურად დაუცველი, ლტოლვილი, შშმ პირი…), დანარჩენებს შეუძლიათ იმდენი გადაიხადონ, რამდენიც უნდათ და ეს თანხმა მოხმარდება სხვა პროექტებს, მაგალითად, სტატიის თარგმნისთვის ჰონორარის გაცემა მთარგმნელისთვის.

 

 

 სლოგანი

 

თქვენი  წინსვლა იწყება ჩვენთან