გაანგარიშებადი ამოცანები ქიმიაში

5.00 

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეთოდურ სახელმძღვანელოს სხვადასხვა დონის გაანგარიშებითი ქიმიური ამოცანების ამოხსნაში. ამოცანები განხილული და კლასიფიცირებულია პირობების სტრუქტურასა და ამოხსნის მეთოდების გათვალისწინებით. მოყვანილია ამოცანის თითოეული ტიპის ამოხსნის შესაბამისი ალგორითმი. სახელმძღვანელოს მიზანია აჩვენოს, რომ გაანგარიშებითი ამოცანების დიდი ნაწილის ამოხსნა მინიმალური რაოდენობის სტანდარტული მათემატიკური ოპერაციებითაა შესაძლებელი.

წიგნის კოდი: 1313
კატეგორია:
ავტორი

გამომცემლობა

გამოცემის წელი

ფორმატი

გვერდები

71

ISBN

9789941949289