თავის ტვინის ფუნქციური სისტემები ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის

15.00 

სახელმძღვანელოში განხილულია თავის ტვინის ფუნქციური სისტემების აგებულება და მათი ფიზიოლოგიური თავისებურება თითოეული სისტემის კომპონენტების ერთმანეთთან, და სხვა ფუნქციურ სისტემებთან კავშირის თვალსაზრისით. სპეციალური ადგილი ეთმობა საკითხებს, რომლებიც უშუალო კავშირშია ფსიქოლოგიის ინტერესის სფეროში შემავალ ფენომენებთან, როგორიცაა სტრესი, შფოთვითი აშლილობა, დეპ­რესია, წამალდამოკიდებულება და ცნობიერება.