ლიტერატურის დამხმარე სახელმძღვანელო უფროსკლასელთა და აბიტურიენტთათვის
Loading...

ლიტერატურის დამხმარე სახელმძღვანელო უფროსკლასელთა და აბიტურიენტთათვის

14:00-მდე შეკვეთილი წიგნის მიწოდება ხდება მეორე სამუშაო დღეს! სხვა ქალაქებში 2-3 დღეში.

18,00 

არ არის მარაგში

როგორ ვასწავლოთ ქართული ენა და ლიტერატურა? რა სისტემითა და რა სახით დავეხმაროთ მოსწავლეებს ტექსტების ათვისებასა და გაგებაში? საკითხი – როგორ ვასწავლო? გახდა უმნიშვნელოვანესი. ამ საკითხის მოგვარების ჩვენეული მცდელობაა წინამდებარე კრებულიც. ეს ჩემთვის წიგნის გამოცემის მეორე მცდელობაა უკვე. პირველი წიგნის გამოცემიდან ერთწლიანი პაუზის შემდეგ, ამჯერად უკვე მეგობართანა და საუკეთესო პროფესიონალთან ერთად გადავწყვიტე დამხმარე სახელმძღვანელოზე მუშაობა. წიგნი ხუთი ნაწილისგან შედგება. პირველ-მეორე ნაწილში თავმოყრილია ტექსტის ანალიზისთვის საჭირო პრაქტიკული დავალებები არასაპროგრამო და საპროგრამო ტესტებიდან, მესამე ნაწილში მოცემულია მხატვრული ტექსტის ანალიზისთვის აუცილებელი ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინები, მეოთხე ნაწილში მოცემულია ტექსტის ანალიზისთვის საჭირო ცნობები, რეკომენდაციები, კომენტარები, განმარტებები, შეფასების სqემები, ხოლო მეხუთე ნაწილში _ პასუხები. სახელმძღვანელოში გათვალისწინებულია ის ცვლილებები, რომლებიც შევიდა 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ტესტების ფორმატში.

შესაძლოა დაგაინტერესოთ...