პროლეტარული რეალიზმიდან სოციალისტურ რეალიზმამდე

14.98 

ვისთვისაც საინტერესოა ქართული მწერლობის ბედი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ესთეტიკური საფუძვლების ჩამოყალიბების პროცესი, რთული მოვლენები ამ ეპოქის ლიტერატურასა და ხელოვნებაში, გამომცემლობა „საგა“ გთავაზობთ  საბა მეტრეველის მონოგრაფიას „ესთეტიკა საბჭოთა ტოტალიტარიზმისა – პროლეტარული რეალიზმიდან  სოციალისტურ რეალიზმამდე“, ბატონ სოსო სიგუას რედაქტორობით.

არ არის მარაგში

ნაშრომში შესწავლილია ქართულ მწერლობაში მიმდინარე პროცესები საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ; გაანალიზებულია პროლეტარული მწერლობისა და სტალინიზმის ესთეტიკური კოდექსის – სოციალისტური რეალიზმის –  კანონი, თეორია და პრაქტიკა; გამოვლენილია ლიტერატურის პარტიულობის საშიში ტენდენციები, დომინანტური იდეოლოგიის პოეტურ ფორმად გადაქცევისა და მისი ესთეტიზაციის მეთოდები. ნაშრომი განკუთვნილია XX საუკუნის ქართული ლიტერატურისა და, ზოგადად, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის სპეციფიკით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

კატეგორია:
ავტორი

გამოცემის წელი

გამომცემლობა

ფორმატი

გარეკანი

რბილი

გვერდები

299

ISBN

978-9941-497-23-0